A NÖVÉNYORVOSI VÉNY MELLÉ KÖTELEZŐ SZERZŐDÉS!

Jogszabályi változások a növényvédelemben

2015. december 25-én hatályba lépett növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása értelmében, a jövőben kötelező lesz a szerződéskötés a szakirányító és a termelő között, amennyiben növényorvosi vény kiállítására kerül sor.

A szakirányító kizárólag olyan személy részére állíthat ki növényorvosi vényt, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtásáról írásbeli szerződést kötött. A rendelet szerint a szerződés időtartamának legalább egy vegetációs időszakot kell felölelnie.

A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a szakirányítónak 15 napon belül a jogszabályban leírtaknak megfelelő adattartalommal elektronikus úton is be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint módosításait ugyanezen a felületen kell a későbbiekben rögzíteni.

A NÉBIH honlapján február elsejétől lesz lehetőség az adatok feltöltésére. Az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések március elsejétől kezdődnek el.

 

Szakirányító: I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvos, aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat”

Növényorvos a 17. § (2) bekezdése szerinti, felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy

I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására és szállítására az arra nem jogosult személy csak a szakirányító által a 4. melléklet szerint kiállított, egyszeri vásárlásra jogosító növényorvosi vénnyel jogosult. A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A növényorvosi vény kizárólag az (5) bekezdésben foglalt szerződés hatályának időtartama alatt használható fel, a növényorvosi vény kiállításától számított 30 napon belül.

 

Teljes cikk megtalálható a NÉBIH honlapján: Jogszabályi változások a növényvédelemben

Jogszabály elérhető az alábbi linken: Nemzeti Jogszabálytár – 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet